Kurumsal

20140718_093955

Akıllı bina teknolojisi ile inşa edilen hastanemiz; birbirine tüp geçit ile bağlı iki blok olarak hizmet vermektedir. Bu bloklardan bir tanesi yatan hasta ve Doğumhane servisleri, diğeri ise ağırlıklı olarak poliklinik hizmetleri olarak planlanmıştır. Toplam kapalı alanı, 13.097 m2’dir. 100 yatak kapasiteli hastanemizde tüm odalar, hasta ve refakatçisinin ihtiyaç ve beklentileri düşünülerek, teknolojik tabanlı sistemlerin konforunda kişiye özel olarak düzenlenmiştir. Deprem, yangın vb. doğal afetler ve beklenmeyen tüm felaketler karşısında ulusal ve uluslararası tüm standartlara uygun şekilde tasarlanmış ve inşa edilmiştir.
Hastane içindeki tıbbi materyal ve belgelerin transferi Pnömatik Tüp Transfer Sistemi adı verilen bir sistem kullanılarak yapılmaktadır. Bu sistem ile materyal ve belgelerin ilgili alana en hızlı ve sağlıklı biçimde ulaşması amaçlanmıştır. Hastanemizde hijyenik şartların sağlanmasına önem verilmiş ve bu Tüm odalarda bulunan elektronik kumandalı hasta yatakları, LCD televizyonlar, elektronik kontrol merkezli klimalar, otomatik telefon sistemleri ile hem hastalara hem de refakatçilerine ev konforu sunulmuştur.
Bilgi işlem sistemimizin özellikleri ise; hastaya ait tüm kayıtlar ve muayene bulguları bilgisayar ortamında takip edilmekte ve diğer sağlık kurumları ile de güvenli bir şekilde online olarak paylaşılabilmektedir. Gerek hasta monitörizasyonu gerekse tahlil-tetkik sonuçları hastalarımızın kendi hekimlerince 24 saat kesintisiz olarak hastane içinden ve dışından takip edilebilmektedir. Tüm cerrahi ve girişimsel işlemler sanal ortamda canlı olarak paylaşılabilmektedir. Anlaşmalarımız çerçevesinde hastalarımızın her türlü işlemi bilgisayarlar üzerinden yapılarak hem gereksiz zaman ve kağıt israfı önlenmekte hem de gereksiz bürokratik işlemler ortadan kaldırılmaktadır. Radyoloji bölümünde kullanılan PACS sistemi ile hastaların radyolojik görüntülerine hastane içinden ve dışından erişim sağlanmaktadır. Böylece hem işlemler hızlanmakta hem de çevre kirliliğinin önlenmeye çalışılmaktadır.
Sağlık hizmetlerinde gelişmiş teknolojik cihaz kullanımı amacıyla günümüzün en yüksek radyoloji cihazları ile donattığımız radyoloji ünitemizde; 1,5 tesla Manyetik Rezonans GE HDX, 64 kesit Bilgisayarlı Tomografi, Dijital Anjiyo bulunmaktadır.Kullanılan gelişmiş teknoloji ile hizmet kalitesi artmakta, tanı koyma hızlanmakta, hastalarımızın bekleme süresi kısalmakta, tetkik ve girişimler de kolayca yapılabilmektedir.
Son teknoloji ile donatılmış 5 adet ameliyat odamız bulunmaktadır. Ameliyathane içinde ultrason, skopi ve gelişmiş mikroskoplarımız bulunmaktadır. Yapılmakta olan ameliyat yetkililer tarafından seyredilebilmekte, hasta tetkikleri her ameliyat odasında bulunan plazma televizyonlardan görülebilmektedir. Ameliyat sonrası hasta bakımı yaş ve disiplinlere göre ayrılmış üç ayrı yoğun bakım ünitesinde gerçekleştirilmektedir. Her türlü girişimsel radyoloji işleminin yapılabildiği anjiyo ünitesi de ameliyathane içinde bulunmaktadır.

Comments are closed