Sağlık Kurulu

  ANKARA 29 MAYIS DEVLET HASTANESİ
SAĞLIK KURULU BİRİMİ
Hastanemiz Sağlık Kurulu haftada 2 ( iki) gün (Pazartesi, Çarşamba) toplanmaktadır.
Sağlık Kurulu müracaatları hafta içi her gün mesai saatleri içinde yapılabilinmektedir.
Nasıl Rapor Alırım ?
Hastanemiz Sağlık Kurulu haftada 2 ( iki) gün (Pazartesi, Çarşamba) toplanmaktadır.
Sağlık Kurulu müracaatları hafta içi her gün mesai saatleri içinde yapılabilinmektedir.
Hastanemizce aşağıdaki ‘’Sağlık Kurulu Raporları’’ verilmektedir;
  1. Grup Sağlık Kurulu Raporları:
Yurt Dışına Seyahat
Akli Denge
Memuriyet
İşçi
Özel Güvenlik ( Silahlı/ Silahsız )
Üniversiteye Giriş
Evlat Edinme
T.C. Vatandaşlığına Geçiş
Silah Ruhsatı
Bakımevi
Huzurevi
Öğretmenlik
Durum Bildirir Raporu
  1. grup sağlık kurulu raporları için müracaat esnasında 3 (üç) adet son altı ay içinde çekilmiş fotoğraf istenilmektedir. Resmi kanaldan yapılan müracaatlar için resmi yazının da ibraz edilmesi gerekmektedir.
  2. Grup Sağlık Kurulu Raporları ( Özürlü Sağlık Kurulu Raporları )
Bakım Parası
Özürlü Kimliği
Özel Tüketim Vergisi
Vasi Tayini Raporu  (Mahkeme tarafından gönderilir)
  1. grup sağlık kurulu raporları için müracaat esnasında T.C. vatandaşlık numarası yazılı kimlik istenilmektedir. Resmi kanaldan yapılan müracaatlar için resmi yazının da ibraz edilmesi gerekmektedir.
 İşleyiş Şekli
Dilekçelerin  veya rapor istemi ile ilgili yazılarının havalesi üzerine Sağlık kurulundan kayıtları yapılır. Muayene formu hazırlanıp üstüne resim eklendikten sonra ilgili polikliniklerde muayenesi yapılmak üzere hazırlanan bu form şahısa teslim edilir. Polikliniklerde muayenesi yapılıp muayene bulguları bu forma ve bilgi işlem sistemine işlenmesi sonucunda şahıs tekrar sağlık kuruluna gelir ve raporu düzenlenir. Gerek görüldüğü durumlarda hakkında karar verilmek üzere kurulda görüşülerek  sonuca bağlanır. Bu esnada kurul gerekli görürse şahısları  yeniden sorgular ve  muayene edip kendileri ile ilgili son kararı vererek Sağlık Kurulu raporu tanzim eder. Bu raporun yazılımı sonu ve imzaları ve başhekimlik tasdiki yapıldıktan sonra verilmesi sağlanır.

 

Comments are closed