Hastane Kuralları

Ziyaretçi Kuralları:
Hasta ziyaretleri her gün 13:00-14:00 ile 19:00-20:00 saatlari arasında yapılmakta olup,bu saatler dışında ziyaretçi alınmaz.
15 yaşından küçük çocukların vücut direnci büyüklerden daha zayıf olması sebebi ile ziyerete getirilmeleri sağlıkları açısından zararlıdır.
Bu nedenle çocuk ziyaretçi getirilmemelidir.
Yiyecek ve canlı çiçek getirilmemelidir.
Hasta yataklarına oturulmamalı ve yüksek sesle konuşulmamalıdır.Tütün ve alkollü içeçekler kullanılmamalıdır.Bu kuralların uygulanması hususunda servis personelinin uyarıları dikkate alınmalıdır.
Refakat Kuralları:
Hastanın refakat gereksinimine doktoru karar verir.
Refakatçi kartı için servis sorunlu hemşiresi ile görüşülerek bölüm sekreterinden refakatçi kartı alınır,hasta taburcu edilirken sekretere teslim edilir.
Refakatçi kartı görülecek bir şekilde yakaya takılır.
Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır.
Servis hemşiresine bildirmeden refakatçi değişimi yapılmamalıdır.
Refakatçi hastanenin koyduğu tüm kurallara uymak zorundadır.
Refakatçi hastanın bakımıda izin verilen ölçüde yardım eder.
Refakatçi vizit ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır.
Hastaneye ait eşyalara zarar vermemelidir.
Refakatçiler hasta odalarında boş yatakları kullanmayacakdır.
Refakatçilerhasta odası ve koridorlarda gürültü yapmamalıdır.
Refakatçiler hastanemiz yemek hizmetlerinden yararlanabilir.
Refakatçi ilgili personele danışmadan hastaya yiyecek içecek vermeyecektir.
Yuğun bakım üniteleri için belirlenen ziyaret saatlerine ve ziyaretçi kriterlerine uyulması gerekmektedir. Lütfen kurallar dışında ziyaret talebinde bulunmayınız.

Comments are closed